แพลตตินั่มต่างจากทองคำขาวยังไง? – Platinum Vs. White Gold

แพลตตินั่มต่างจากทองคำขาวยังไง? - Platinum Vs. White Gold

PLATINUM

Platinum คืออะไร ? เป็นทองหรือไม่  ? ทำไมถึงเป็นที่นิยม ?

แพลตทินั่ม เป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งซึ่งพบได้บริเวณเปลือกโลกแต่หาได้ยากมาก นิยมใช้ในอุตสาหกรรม เครื่องบิน และ ยานอวกาศ เพราะคุณสมบัติที่มี ความแข็งแรง  โดยแหล่งที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ แอฟริกาใต้ รัสเซีย แคนนาดา และ อเมริกา 

ความจริงแล้วแพลตทินั่ม ไม่ใช่ทอง    

    แพลตทินั่มเป็นตัวเลือกหนึ่งในการทำตัวเรือนซึ่งมีราคาที่แพงกว่า คนไทยส่วนใหญ่เข้าใจว่าแร่ธาตุชนิดนี้เป็นทองที่มีสีขาว แปลกจากสีทองทั่วไปจึงมีราคาแพง 
    ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดในการผลิตจิเวลรี่จะต้องนำ แพลตทินัมมาผสมกับโลหะชนิดอื่นๆ เพื่อเพิ่มความแข็งแรง โดยการผสมนั้นมีหลายอัตราส่วน ตามความ
    ต้องการของคุณลูกค้าว่าต้องการเปอร์เซนต์แพลตทินั่มมากน้อยเพียงใด

 อัตราส่วนที่นิยมทำตัวเรือน คือ PT950 = Platinum 95% + various metals 5%

WHITE GOLD
(ทองขาว หรือ ทองคำขาว)

ทองขาว คืออะไร ? เป็นทองหรือไม่  ? ทำไมถึงเป็นที่นิยม ?

ทองขาว คือ ทองที่นำมาผสมเข้ากับโลหะชนิดอื่นๆ เช่น เงิน หรือ พาลาเดียม เพื่อให้เนื้อทองมีความแข็งแรงมากขึ้น เพราะ ทองคำ 100% เดิมทีมีความอ่อนนุ่มซึ่งบุบ หรือ บิดเบี้ยวได้ง่ายมากๆ จึวเกิดเป็นทองที่มีลักษณะขาว เงางาม และ คำที่นิยมในไทยก็คือ ทองขาว หรือ ทองคำขาว นั่นเอง


อัตราส่วนที่นิยมทำตัวเรือน คือ 18k white gold = Gold 75 % + various metals 5%

แพลตตินั่มต่างจากทองคำขาวยังไง? - Platinum Vs. White Gold

PLATINUM


platinum คืออะไร ? เป็นทองหรือไม่  ? ทำไมถึงเป็นที่นิยม ? เรามีคำตอบให้คุณ

                     
   
   แพลตทินั่มเป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งซึ่งพบได้บริเวณเปลือกโลกแต่หาได้ยากมาก นิยมใช้ในอุตสาหกรรม

เครื่องบิน และ ยานอวกาศ เพราะคุณสมบัติที่มี ความแข็งแรง  โดยแหล่งที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ แอฟริกาใต้ รัสเซีย

แคนนาดา และ อเมริกา


ความจริงแล้วแพลตทินั่ม ไม่ใช่ทอง

                      
       
แพลตทินั่มเป็นตัวเลือกหนึ่งในการทำตัวเรือนซึ่งมีราคาที่แพงกว่า คนไทยส่วนใหญ่เข้าใจว่าแร่ธาตุชนิดนี้

    เป็นทองที่มีสีขาว แปลกจากสีทองทั่วไปจึงมีราคาแพง ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดในการผลิตจิเวลรี่จะต้องนำ

    แพลตทินัมมาผสมกับโลหะชนิดอื่นๆ เพื่อเพิ่มความแข็งแรง โดยการผสมนั้นมีหลายอัตราส่วน ตามความ

    ต้องการของคุณลูกค้าว่าต้องการเปอร์เซนต์แพลตทินั่มมากน้อยเพียงใด

                                         
    อัตราส่วนที่นิยมทำตัวเรือน คือ PT950 = Platinum 95% + various metals 5%

 

WHITE GOLD (ทองขาว หรือ ทองคำขาว)


                   
       คือ ทองที่นำมาผสมเข้ากับโลหะชนิดอื่นๆ เช่น เงิน หรือ พาลาเดียม เพื่อให้เนื้อทองมีความแข็งแรง

    มากขึ้น เพราะ ทองคำ 100% เดิมทีมีความอ่อนนุ่มซึ่งบุบ หรือ บิดเบี้ยวได้ง่ายมากๆ จึวเกิดเป็นทองที่มี

    ลักษณะขาว เงางาม และ คำที่นิยมในไทยก็คือ ทองขาว หรือ ทองคำขาว นั่นเอง


  อัตราส่วนที่นิยมทำตัวเรือน คือ 18k white gold = Gold 75 % + various metals 5%

 


PLATINUM


platinum คืออะไร ? เป็นทองหรือไม่  ? ทำไมถึงเป็นที่นิยม ? เรามีคำตอบให้คุณ

    แพลตทินั่มเป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งซึ่งพบได้บริเวณเปลือกโลกแต่
 หาได้ยากมาก นิยมใช้ในอุตสาหกรรม เครื่องบิน และ ยานอวกาศ   เพราะคุณสมบัติที่มี ความแข็งแรง  โดยแหล่งที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่   แอฟริกาใต้ รัสเซีย แคนนาดา และ อเมริกา 


ความจริงแล้วแพลตทินั่ม ไม่ใช่ทอง

    แพลตทินั่มเป็นตัวเลือกหนึ่งในการทำตัวเรือนซึ่งมีราคาที่แพง
 กว่า คนไทยส่วนใหญ่เข้าใจว่าแร่ธาตุชนิดนี้เป็นทองที่มีสีขาว แปลก   จากสีทองทั่วไปจึงมีราคาแพง ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด
   
    ในการผลิตจิเวลรี่จะต้องนำแพลตทินัมมาผสมกับโลหะชนิดอื่นๆ   เพื่อเพิ่มความแข็งแรง โดยการผสมนั้นมีหลายอัตราส่วน ตามความ   ต้องการของคุณลูกค้าว่าต้องการเปอร์เซนต์แพลตทินั่มมากน้อย .   เพียงใด

                                         
อัตราส่วนที่นิยมทำตัวเรือน คือ PT950 

= Platinum 95% + various metals 5%

 

WHITE GOLD 

(ทองขาว หรือ ทองคำขาว)

    คือทองที่นำมาผสมเข้ากับโลหะชนิดอื่นๆ เช่น เงิน หรือ พาลา
 เดียม เพื่อให้เนื้อทองมีความแข็งแรงมากขึ้น เพราะ ทองคำ 100%    เดิมทีมีความอ่อนนุ่มซึ่งบุบ หรือ บิดเบี้ยวได้ง่ายมากๆ
 จึงเกิดเป็นทองที่มีลักษณะขาว เงางาม และ คำที่นิยมในไทยก็คือ   ทองขาว หรือ ทองคำขาว นั่นเอง


อัตราส่วนที่นิยมทำตัวเรือน คือ 18k white gold

= Gold 75 % + various metals 5%

 


PLATINUM VS WHITE GOLD

PLATINUM VS WHITE GOLD

  • แพลตทินัม แพงกว่า ทอง และ ทองขาว
  • แพลตทินัม แข็งแรงกว่า ทอง
  • แพลตทินัม เกิดรอยขีดข่วนได้มากกว่า ทองขาว เพราะ แข็งกว่า
  • แพลตทินัม แพงกว่า ทอง และ ทองขาว
  • แพลตทินัม แข็งแรงกว่า ทอง
  • แพลตทินัม เกิดรอยขีดข่วนได้มากกว่า ทองขาว เพราะ แข็งกว่า

  PLATINUM VS WHITE GOLD

  • แพลตทินัม แพงกว่า ทอง และ ทองขาว
  • แพลตทินัม แข็งแรงกว่า ทอง
  • แพลตทินัม เกิดรอยขีดข่วนได้มากกว่า ทองขาว เพราะ แข็งกว่า
  • แพลตทินัม มีความหนาแน่นมากกว่า ทองขาว ( ซึ่งจะให้ความรู้สึกหนักกว่านั่นเอง )
  • ทองขาว เกิดรอยบุบ หรือบิดเบี้ยว ได้ง่ายกว่า ทองคำขาว เพราะอ่อนนุ่มกว่า
  • ความแวววาวเท่ากันหากได้รับการชุบ แต่เนื้อแท้ของแพลตทินัมนั้นจะมีความเงาที่มากกว่า
  • แพลตทินัม มีความหนาแน่นมากกว่า ทองขาว ( ซึ่งจะให้ความรู้สึกหนักกว่านั่นเอง )
  • ทองขาว เกิดรอยบุบ หรือบิดเบี้ยว ได้ง่ายกว่า ทองคำขาว เพราะอ่อนนุ่มกว่า
  • ความแวววาวเท่ากันหากได้รับการชุบ แต่เนื้อแท้ของแพลตทินัมนั้นจะมีความเงาที่มากกว่า

  รับสั่งทำ-ผลิตจิวเวลรี่ ตามแบบ ตามงบประมาณ

  • แพลตทินัม มีความหนาแน่นมากกว่า ทองขาว ( ซึ่งจะให้ความรู้สึกหนักกว่านั่นเอง )
  • ทองขาว เกิดรอยบุบ หรือบิดเบี้ยว ได้ง่ายกว่า ทองคำขาว เพราะอ่อนนุ่มกว่า
  • ความแวววาวเท่ากันหากได้รับการชุบ แต่เนื้อแท้ของแพลตทินัมนั้นจะมีความเงาที่มากกว่า

  พรวิไลมีคำแนะนำที่ดีให้คุณ
  สอบถามเพิ่มเติม

  พรวิไลมีคำแนะนำที่ดีให้คุณ
  สอบถามเพิ่มเติม

  Visit Our Facebook Page : https://www.facebook.com/pvljewerly/

  Visit Our Facebook Page : https://www.facebook.com/pvljewerly/

  Visit Our Facebook Page : https://www.facebook.com/pvljewerly/

  Copyright © 2018. All rights reserved.