การวัดเพชร – Measuring Diamond

การวัดเพชร 
(Measuring diamonds)

การวัดเพชร 
(Measuring diamonds)

การวัดเพชร 
(Measuring diamonds)

สิ่งที่สำคัญในการวัดเพชรคือ"ความลึก"(depth)ของเพชร โดยวิธีการวัดเริ่มจากการวัดจากด้านบน(Table) จนถึงก้นของเพชร (Culet) ด้วยกล้องส่องเพชร(Diamond Loupe) 10x.

      การวัดเพชรที่อยู่บนตัวเรือนนั้นสามารถทำได้ โดยวัดจากง่ามระหว่างตัวเรือนและต้องประมาณความกว้างของหน้าเพชรมากขึ้นหากเรือนล้อมของเพชรทั้งหมดสำหรับเพชรมทรงกลม ซึ่งใช้วัดเพชรทรงแฟนซี(fancy) และ มาร์คีย์(marquises) ได้อีกด้วย

      การวัดนั้นต้องระบุว่าเป็นค่าจิงหรือค่าประมาณด้วยและต้องจดบันทึกทันที สำหรับทรงกลมต้องบันทึกค่ามากและน้อยที่สุดของเส้นผ่านศุนย์กลางและความลึก เพชรแฟนซีให้บันทึก ความกว้าง ความยาว และ ความลึก

สิ่งที่สำคัญในการวัดเพชรคือ"ความลึก"(depth)ของเพชร โดยวิธีการวัดเริ่มจากการวัดจากด้านบน(Table) จนถึงก้นของเพชร (Culet) ด้วยกล้องส่องเพชร(Diamond Loupe) 10x.

สิ่งที่สำคัญในการวัดเพชรคือ"ความลึก"(depth)ของเพชร โดยวิธีการวัดเริ่มจากการวัดจากด้านบน(Table) จนถึงก้นของเพชร (Culet) ด้วยกล้องส่องเพชร(Diamond Loupe) 10x.

เพชรทรงกลม (Round Shape Diamond)

   สำหรับเพชรทรงกลมนั้น ใช้วิธีการวัดระยะจากขอบหน้าเพชรไปยังด้านตรงข้าม แต่ไม่มีเพชรเม็ดไหนที่กลมได้สมบูรณ์แบบ จึงใช้เครื่องประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางเป็นหลักสากลขึ้้นมา


เพชรทรงแฟนซี (Fancy Shape Diamond)

   สำหรับเพชรทรงแฟนซีนั้น ใช้วิธีการวัดระยะจากความกว้างและความยาวของเพชร แทนเส้นผ่าศูนย์กลาง โดยความยาวคือเส้นผ่าศูนย์กลางที่ยาวที่สุด โดยความกว้างวัด 90 องศาจากความยาว


เพชรทรงเหลี่ยม(rectangular shape diamonds)

   วัดความกว้างได้ง่ายที่สุด เพชรทรงหัวใจ (heart shape diamonds) ความกว้าง คือ ระยะระหว่างกลีบที่กว้างที่สุด และความยาวจากบนสุดของกลีบจนถึงก้นโดยวัดจาดเส้นสมมติ


เพชรทรงสามเหลี่ยม (triangular shape diamonds)

   ความกว้างวัดจากมุมจนถึงมุมอีกด้านของฐาน และ ความยาวคือ จากมุมถึงฝั่งตรงข้ามของมุมนั้นๆ

           
   การวัดเพชรที่อยู่บนตัวเรือนนั้นสามารถทำได้ โดยวัดจากง่ามระหว่างตัวเรือนและต้องประมาณความกว้างของหน้าเพชรมากขึ้นหากเรือนล้อมของเพชรทั้งหมดสำหรับเพชรมทรงกลม ซึ่งใช้วัดเพชรทรงแฟนซี(fancy) และ มาร์คีย์(marquises) ได้อีกด้วย

    การวัดนั้นต้องระบุว่าเป็นค่าจิงหรือค่าประมาณด้วยและต้องจดบันทึกทันที สำหรับทรงกลมต้องบันทึกค่ามากและน้อยที่สุดของเส้นผ่านศุนย์กลางและความลึก เพชรแฟนซีให้บันทึก ความกว้าง ความยาว และ ความลึก


เครื่องมือสำหรับการวัด (Diamond-measuring instruments)

เครื่องมือที่ใช้วักจำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่แม่นยำอย่างสูง จึงมีเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดอัญยมณีโดยตรง

Millimeter Guages : เครื่องมือพื้นฐานมีลักษณะเป็นตัวหนีบง่ายต่อการวัดและอ่านค่าจากหน้าปัด ปัจจุบันมีการพัฒนาเป็นดิจิตอลที่มีความแม่นยำและเกิดความคลาดเคลื่อนน้อยลง สามารถใช้วัดเพชรเม็ดเดี่ยวหรือเพชรบนตัวเรือนได้

Hole gauges and templates : เป็นแผ่นสำเร็จที่มีขนาดและน้ำหนักที่ประมาณมาแล้วสามารถวางทางขนาดกับแผ่นได้โดยตรง มีหลากหลายรูปทรงเพชร และมีทั้งเป็นแผ่นเหล็กและแผ่นพลาสติกโปร่งแสง

Optical measuring devices : เครื่องสแกนและวัดค่าต่างๆโดยแสดงผลเป็นรูปภาพ สามารถวัดค่าได้มากมายและรวดเร้ว ไม่เพียงวัดค่าต่างๆของเพชรแต่ยังแสดงสัดส่วนต่างๆที่สามารถบอกได้ว่าเป็นเพชรหรือไม่ ซึ่งปกติมีราคาแพงแต่มีความแม่นยำสูงสุด

 

 

เพชรทรงกลม (Round Shape Diamond)

   สำหรับเพชรทรงกลมนั้น ใช้วิธีการวัดระยะจากขอบหน้าเพชรไปยังด้านตรงข้าม แต่ไม่มีเพชรเม็ดไหนที่กลมได้สมบูรณ์แบบ จึงใช้เครื่องประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางเป็นหลักสากลขึ้้นมา


เพชรทรงแฟนซี (Fancy Shape Diamond)

   สำหรับเพชรทรงแฟนซีนั้น ใช้วิธีการวัดระยะจากความกว้างและความยาวของเพชร แทนเส้นผ่าศูนย์กลาง โดยความยาวคือเส้นผ่าศูนย์กลางที่ยาวที่สุด โดยความกว้างวัด 90 องศาจากความยาว


เพชรทรงเหลี่ยม(rectangular shape diamonds)

   วัดความกว้างได้ง่ายที่สุด เพชรทรงหัวใจ (heart shape diamonds) ความกว้าง คือ ระยะระหว่างกลีบที่
กว้างที่สุด และความยาวจากบนสุดของกลีบจนถึงก้นโดยวัดจาดเส้นสมมติ


เพชรทรงสามเหลี่ยม (triangular shape diamonds)

   ความกว้างวัดจากมุมจนถึงมุมอีกด้านของฐาน และ ความยาวคือ จากมุมถึงฝั่งตรงข้ามของมุมนั้นๆ

           
            การวัดเพชรที่อยู่บนตัวเรือนนั้นสามารถทำได้ โดยวัดจากง่ามระหว่างตัวเรือนและต้องประมาณความกว้างของหน้าเพชรมากขึ้นหากเรือนล้อมของเพชรทั้งหมดสำหรับเพชรมทรงกลม ซึ่งใช้วัดเพชรทรงแฟนซี(fancy) และ มาร์คีย์(marquises) ได้อีกด้วย

           การวัดนั้นต้องระบุว่าเป็นค่าจิงหรือค่าประมาณด้วยและต้องจดบันทึกทันที สำหรับทรงกลมต้องบันทึกค่ามากและน้อยที่สุดของเส้นผ่านศุนย์กลางและความลึก เพชรแฟนซีให้บันทึก ความกว้าง ความยาว และ ความลึก


เครื่องมือสำหรับการวัด
 (Diamond-measuring instruments)

เครื่องมือที่ใช้วักจำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่แม่นยำอย่างสูง จึงมีเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัด
อัญยมณีโดยตรง

Millimeter Guages : เครื่องมือพื้นฐานมีลักษณะเป็นตัวหนีบง่ายต่อการวัดและอ่านค่าจากหน้าปัด ปัจจุบันมีการพัฒนาเป็นดิจิตอลที่มีความแม่นยำและเกิดความคลาดเคลื่อนน้อยลง สามารถใช้วัดเพชรเม็ดเดี่ยวหรือเพชรบนตัวเรือนได้

Hole gauges and templates : เป็นแผ่นสำเร็จที่มีขนาดและน้ำหนักที่ประมาณมาแล้วสามารถวางทางขนาดกับแผ่นได้โดยตรง มีหลากหลายรูปทรงเพชร และมีทั้งเป็นแผ่นเหล็กและแผ่นพลาสติกโปร่งแสง

Optical measuring devices : เครื่องสแกนและวัดค่าต่างๆโดยแสดงผลเป็นรูปภาพ สามารถวัดค่าได้มากมายและรวดเร้ว ไม่เพียงวัดค่าต่างๆของเพชรแต่ยังแสดงสัดส่วนต่างๆที่สามารถบอกได้ว่าเป็นเพชรหรือไม่ ซึ่งปกติมีราคาแพงแต่มีความแม่นยำสูงสุด

 

 

เพชรทรงกลม (Round Shape Diamond)

   สำหรับเพชรทรงกลมนั้น ใช้วิธีการวัดระยะจากขอบหน้าเพชรไปยังด้านตรงข้าม แต่ไม่มีเพชรเม็ดไหนที่กลมได้สมบูรณ์แบบ จึงใช้เครื่องประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางเป็นหลักสากลขึ้้นมา

พชรทรงแฟนซี (Fancy Shape Diamond)

   สำหรับเพชรทรงแฟนซีนั้น ใช้วิธีการวัดระยะจากความกว้างและความยาวของเพชร แทนเส้นผ่าศูนย์กลาง โดยความยาวคือเส้นผ่าศูนย์กลางที่ยาวที่สุด โดยความกว้างวัด 90 องศาจากความยาว

เพชรทรงเหลี่ยม (rectangular shape diamonds) 

   วัดความกว้างได้ง่ายที่สุด เพชรทรงหัวใจ (heart shape diamonds) ความกว้าง คือ ระยะระหว่างกลีบที่กว้างที่สุด และความยาวจากบนสุดของกลีบจนถึงก้นโดยวัดจาดเส้นสมมติ

เพชรทรงสามเหลี่ยม (triangular shape diamonds)

   
ความกว้างวัดจากมุมจนถึงมุมอีกด้านของฐาน และ ความยาวคือ จากมุมถึงฝั่งตรงข้ามของมุมนั้นๆ

เครื่องมือสำหรับการวัด (Diamond-measuring instruments)


เครื่องมือที่ใช้วักจำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่แม่นยำอย่างสูง จึงมีเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดอัญยมณีโดยตรง

Millimeter Guages : เครื่องมือพื้นฐานมีลักษณะเป็นตัวหนีบง่ายต่อการวัดและอ่านค่าจากหน้าปัด ปัจจุบันมีการพัฒนาเป็นดิจิตอลที่มีความแม่นยำและเกิดความคลาดเคลื่อนน้อยลง สามารถใช้วัดเพชรเม็ดเดี่ยวหรือเพชรบนตัวเรือนได้

Hole gauges and templates : เป็นแผ่นสำเร็จที่มีขนาดและน้ำหนักที่ประมาณมาแล้วสามารถวางทางขนาดกับแผ่นได้โดยตรง มีหลากหลายรูปทรงเพชร และมีทั้งเป็นแผ่นเหล็กและแผ่นพลาสติกโปร่งแสง

Optical measuring devices : เครื่องสแกนและวัดค่าต่างๆโดยแสดงผลเป็นรูปภาพ สามารถวัดค่าได้มากมายและรวดเร้ว ไม่เพียงวัดค่าต่างๆของเพชรแต่ยังแสดงสัดส่วนต่างๆที่สามารถบอกได้ว่าเป็นเพชรหรือไม่ ซึ่งปกติมีราคาแพงแต่มีความแม่นยำสูงสุด

 

 

Visit Our Facebook Page : https://www.facebook.com/pvljewerly/

Visit Our Facebook Page : https://www.facebook.com/pvljewerly/

Visit Our Facebook Page : https://www.facebook.com/pvljewerly/

Copyright © 2018. All rights reserved.