การสลักตัวอักษรลงบนจิวเวลรี่ – letter engraving

     การสลักข้อความลงชิ้นงาน

        Letter engraving

          การสลักตัวอักษร/ข้อความลงชิ้นงานโดยปกติแล้ววิธีการสลักตัวอักษรลงบนจิวเวลรี่นั้นจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่

1.  ตอก: การสลักตัวอักษรโดยวิธีการสลักอักษรลงบนจิวเวลรี่นั้นจะต้องมีอุปกรณ์ที่เค้าเรียกว่า “ตัวตอก” ซึ่งทำมาจากเหล็กมีลักษณะปลายแหลม ช่างฝีมือจะต้องตอกลงที่ตูดของตัวตอกเหล็กแล้วหันด้านปลายแหลมเข้าตัว ข้อดีของการสลักด้วยวิธีนี้คือราคาไม่แพงแต่อาจจะไม่มีความละเอียดและแม่นยำเท่าวิธีอื่น

2แกะสลักด้วยมือ:  การแกะสลักโดยใช้มือนั้นต้องอาศัยช่างผู้ประสบการณ์เพราะการแกะสลักด้วยมือนั้นต้องความความแม่นยำและความปรานีตในการทำเป็นอย่างสูงโดยช่างจะต้องทำการเซาะเนื้อโลหะออกมาจากชิ้นงานตามรูปแบบที่ต้องการแต่การแกะสลักโดยวิธีนี้นั้นค้อนข้างที่จะใช่เวลานาน

3. เครื่องเลเซอร์:  เป็นวิธีที่รวดเร็วและเรียบร้อยที่สุดเพราะเป็นการแกะสลักโดยใช่เครื่องเลเซอร์โดยสามารถกำหนดลวดลายและขนาดได้ตามต้องการโดยเครื่องจะยิงแสงเลอเซอร์ลงบนชิ้นงานเพื่อสร้างลวดลายแต่วิธีนี้จะมีราคาค่อนข้างแพง

พรวิไลมี บริการรับสลักตัวอักษร ตัด ต่อ ย่อ ขยาย ซ่อมแซม จิวเวลรี่
ติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Visit Our Facebook Page: https://www.facebook.com/pvljewerly/

Copyright © 2018. All rights reserved.