วิธีและขั้นตอนการขัดเงาจิวเวลรี่ – Jewelry polishing steps

วิธีและขั้นตอนการขัดเงาจิวเวลรี่ 

   วิธีและขั้นตอนการขัดเงาจิวเวลรี่ 

วิธีและขั้นตอนการขัดเงาจิวเวลรี่ 

         Jewelry Polishing Steps


   (Jewelry Polishing Steps)


(Jewelry Polishing Steps)


      การขัดเงาจิวเวลรี่ นั้นเป็นสิ่งที่พึงใส่ใจ วิธีและขั้นตอนการขัดเงาจิวเวลรี่ในแต่ขั้นตอนนั้นสำคัญมากต่อเครื่องประดับของท่านเพื่อความสวยงาม และการดูแลรักษาจิวเวลรี่ให้ยังคงอยู่อย่างมั่นคง การเวลาผ่านไป สิ่งของย่อมเกิดความหม่นหมอง สึกกร่อน ซึ่งวิธีที่ทำให้เครื่องประดับกลับมาสวยงาม มีชีวิตชีวา เหมือนใหม่นั้น ทำได้ง่ายๆเพียงขัดเงาจิเวลรี่ของท่านโดยผู้เชี่ยวชาญจากเรา โดยวิธีการมี ดังนี้

​      การดูแลเครื่องประดับอัญมณีนั้นเป็นสิ่งที่พึงใส่ใจ วิธีและขั้นตอนการขัดเงาจิวเวลรี่ในแต่ขั้นตอนนั้นสำคัญมากต่อเครื่องประดับของท่านเพื่อความสวยงามและการถนอมชิ้นงานให้ยังคงอยู่อย่างมั่นคง การเวลาผ่านไป สิ่งของย่อมเกิดความหม่นหมอง สึกกร่อน ซึ่งวิธีที่ทำให้เครื่องประดับกลับมาสวยงาม มีชีวิตชีวา เหมือนใหม่นั้น ทำได้ง่ายๆเพียงขัดเงาจิเวลรี่ของท่านโดยผู้เชี่ยวชาญจากเรา โดยวิธีการมี ดังนี้

      การดูแลเครื่องประดับอัญมณีนั้นเป็นสิ่งที่พึงใส่ใจ วิธีและขั้นตอนการขัดเงาจิวเวลรี่ในแต่ขั้นตอนนั้นสำคัญมากต่อเครื่องประดับของท่านเพื่อความสวยงามและการถนอมชิ้นงานให้ยังคงอยู่อย่างมั่นคง การเวลาผ่านไป สิ่งของย่อมเกิดความหม่นหมอง สึกกร่อน ซึ่งวิธีที่ทำให้เครื่องประดับกลับมาสวยงาม มีชีวิตชีวา เหมือนใหม่นั้น ทำได้ง่ายๆเพียงขัดเงาจิเวลรี่ของท่านโดยผู้เชี่ยวชาญจากเรา โดยวิธีการมี ดังนี้

  1. การลงยาดินเป็นขั้นตอนแรกคือการนำตัวเรือนทองคำหรือเงินดิบ

มาลงยาดินโดยการใช้เครื่องขัดเพื่อที่จะทำให้พื้นผิวโลหะของตัวชิ้นงาน

ดิบนั้นมีความละเอียดมากขึ้นและง่ายต่อการทำงานในขั้นตอนต่อไป


   1. การลงยาดินเป็นขั้นตอนแรกคือการนำตัวเรือนทองคำ

หรือเงินดิบมาลงยาดินโดยการใช้เครื่องขัดเพื่อที่จะทำให้พื้น

ผิวโลหะของตัวชิ้นงานดิบนั้นมีความละเอียดมากขึ้นและง่าย

ต่อการทำงานในขั้นตอนต่อไป


  1. การลงยาดินเป็นขั้นตอนแรกคือการนำตัวเรือนทองคำหรือเงินดิบมาลงยาดินโดยการใช้เครื่องขัดเพื่อที่จะทำให้พื้นผิวโลหะของตัวชิ้นงานดิบนั้นมีความละเอียดมากขึ้นและง่ายต่อการทำงานในขั้นตอนต่อไป

  2. ในขั้นตอนที่สองนั้นเราจะใช้ยาแดงในการขัดชิ้นงานยาแดงนั้นจะ

ช่วยให้ตัวชิ้นงานมีความเงางามมาขึ้นและง่ายต่อการชุบ

2. ในขั้นตอนที่สองนั้นเราจะใช้ยาแดงในการขัดชิ้นงาน

ยาแดงนั้นจะช่วยให้ตัวชิ้นงานมีความเงางามมาขึ้นและง่าย

ต่อการชุบ

  2. ในขั้นตอนที่สองนั้นเราจะใช้ยาแดงในการขัดชิ้นงานยาแดงนั้นจะช่วยให้ตัวชิ้นงานมีความเงางามมาขึ้นและง่ายต่อการชุบ

ข้อควรระวังในการขัดเงา

ข้อควรระวังในการขัดเงา

ข้อควรระวังในการขัดเงา

 • 1
   ในการขัดเงาชิ้นงานทุกๆครั้งผู้ขัดจะต้องพึงสังเกตชิ้นงานเสมือว่าชิ้นงานนั้นๆชำรุดหรือสึกหรออยู่แล้วหรือไม่ถ้าผู้ขัดพบเห็นรอยชำรุดสึกหรอควรเลี่ยงการขัดเงาชิ้นงานเพราะการขัดเงาเครื่องประดับนั้นผู้ขัดเงาเครื่องประดับจะต้องใช้แรงในการขัดที่เหมาะสมซึ้งถ้าชิ้นงานมีการชำรุดสึกหรออยู่แล้วนั้นอาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อชิ้นงานมากขึ้นได้
 • 2
  การขัดชิ้นงานนั้นต้องทำให้ชิ้นงานมีรอยขีดข่วนน้อยที่สุดผู้ที่ทำการขัดเงาเครื่องประดับจะต้องตรวจตราชิ้นงานเพราะว่าหากชิ้นงานเกิดรอยขีดข่วนแล้วเมื่อนำไปชุบก็ขณะที่ยังคงเหลือร่องรอยอยู่นั้นชิ้นงานที่ออกมาจะมีรอยขีดข่วนติดอยู่นั้นเอง
 • 3
  ผู้ขัดชิ้นงานย้อมต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองด้วยซึ่งผู้ขัดนั้นจะต้องระมังระวังอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นขณะใช้เครื่องขัดเงาเพราะอาจเกิดการบาดเจ็บจากเครื่องขัดเงาได้

พรวิไลมี บริการรับขัดเงา ชุบ ดูแลรักษาจิเวลรี่
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

 • 1
   ในการขัดเงาชิ้นงานทุกๆครั้งผู้ขัดจะต้องพึงสังเกตชิ้นงานเสมือว่าชิ้นงานนั้นๆชำรุดหรือสึกหรออยู่แล้วหรือไม่ถ้าผู้ขัดพบเห็นรอยชำรุดสึกหรอควรเลี่ยงการขัดเงาชิ้นงานเพราะการขัดเงาเครื่องประดับนั้นผู้ขัดเงาเครื่องประดับจะต้องใช้แรงในการขัดที่เหมาะสมซึ้งถ้าชิ้นงานมีการชำรุดสึกหรออยู่แล้วนั้นอาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อชิ้นงานมากขึ้นได้
 • 2
  การขัดชิ้นงานนั้นต้องทำให้ชิ้นงานมีรอยขีดข่วนน้อยที่สุดผู้ที่ทำการขัดเงาเครื่องประดับจะต้องตรวจตราชิ้นงานเพราะว่าหากชิ้นงานเกิดรอยขีดข่วนแล้วเมื่อนำไปชุบก็ขณะที่ยังคงเหลือร่องรอยอยู่นั้นชิ้นงานที่ออกมาจะมีรอยขีดข่วนติดอยู่นั้นเอง
 • 3
  ผู้ขัดชิ้นงานย้อมต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองด้วยซึ่งผู้ขัดนั้นจะต้องระมังระวังอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นขณะใช้เครื่องขัดเงาเพราะอาจเกิดการบาดเจ็บจากเครื่องขัดเงาได้
 • 1
   ในการขัดเงาชิ้นงานทุกๆครั้งผู้ขัดจะต้องพึงสังเกตชิ้นงานเสมือว่าชิ้นงานนั้นๆชำรุดหรือสึกหรออยู่แล้วหรือไม่ถ้าผู้ขัดพบเห็นรอยชำรุดสึกหรอควรเลี่ยงการขัดเงาชิ้นงานเพราะการขัดเงาเครื่องประดับนั้นผู้ขัดเงาเครื่องประดับจะต้องใช้แรงในการขัดที่เหมาะสมซึ้งถ้าชิ้นงานมีการชำรุดสึกหรออยู่แล้วนั้นอาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อชิ้นงานมากขึ้นได้
 • 2
  การขัดชิ้นงานนั้นต้องทำให้ชิ้นงานมีรอยขีดข่วนน้อยที่สุดผู้ที่ทำการขัดเงาเครื่องประดับจะต้องตรวจตราชิ้นงานเพราะว่าหากชิ้นงานเกิดรอยขีดข่วนแล้วเมื่อนำไปชุบก็ขณะที่ยังคงเหลือร่องรอยอยู่นั้นชิ้นงานที่ออกมาจะมีรอยขีดข่วนติดอยู่นั้นเอง
 • 3
  ผู้ขัดชิ้นงานย้อมต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองด้วยซึ่งผู้ขัดนั้นจะต้องระมังระวังอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นขณะใช้เครื่องขัดเงาเพราะอาจเกิดการบาดเจ็บจากเครื่องขัดเงาได้Visit Our Facebook Page : https://www.facebook.com/pvljewerly/

Copyright © 2018. All rights reserved.