รูปแบบการฝังเพชร – Diamond Setting Style

                             การฝังเพชรหรืออัญมณี

                                       Diamond fixing style

รูปแบบการฝังเพชร 
Diamond Fixing Style

รูปแบบการฝังเพชร
Diamond Fixing Style


         การฝังเพชรหรืออัญมณี นั้นมีอยู่หลากหลายวิธีด้วยกัน โดยแต่ละวิธีให้ความสวยงามแตกต่างกันออกไป เนื่องมาจากความประกายของการฝังเพชรในแต่ละรูปแบบมีการผ่านของแสงที่แตกต่างกันออกไป โดยการฝังเพชรนั้นต้องดำเนินงานโดยช่างผู้มีประสบการ์ณเท่านั้น

รูปแบบการฝังเพชร(Diamond Fixing)นั้นมีอยู่หลากหลายวิธีด้วยกัน โดยแต่ละวิธีให้ความสวยงามแตกต่างกันออกไป เนื่องมาจากความประกายของการฝังเพชรในแต่ละรูปแบบมีการผ่านของแสงที่แตกต่างกันออกไป โดยการฝังเพชรนั้นต้องดำเนินงานโดยช่างผู้มีประสบการ์ณเท่านั้น

รูปแบบการฝังเพชร(Diamond Fixing)นั้นมีอยู่หลากหลายวิธีด้วยกัน โดยแต่ละวิธีให้ความสวยงามแตกต่างกันออกไป เนื่องมาจากความประกายของการฝังเพชรในแต่ละรูปแบบมีการผ่านของแสงที่แตกต่างกันออกไป โดยการฝังเพชรนั้นต้องดำเนินงานโดยช่างผู้มีประสบการ์ณเท่านั้น

การฝังหนามเตย (Prong Setting)

การฝังหนามเตย (Prong Setting)

การฝังหนามเตย (Prong Setting)

รูปแบบการฝังเพชร
การฝังหนามเตย
การฝังหนามเตย

         เทคนิคการฝังแบบหนามเตยนั้นเป็นการฝังที่ได้รับความนิยมสูงโดยจะมีลักษณะเป็นก้านยื่นขึ้นมาเกาะเพชรการฝังแบบหนามเตยจะทำให้เพชรนั้นสามารถโดนแสงซึ่งจะทำให้เพชรเล่นไฟและมีประกายมากแต่การฝังในลักษณะนี้ผู้สวมใส่จะต้องระมัดระวังเพราะตัวหนามเตยอาจจะไปเกี่ยวกับเสื่อผ้าหรือสิ่งของอื่นๆซึ่งอาจจะทำให้เพราะหรืออัญมณีนั้นหลุดออกจากตัวเรือนได้ผู้สวมใส่สามารถเลือกจำนวนของหนามเตยตั้งแต่ 2,4,6 จนไปถึงสิบเตยแล้วแต่รูปแบบของชิ้นงานรูปแบบของหนามเตยยังช่วยสร้างความสวยงามให้กับตัวเรือนได้อีกด้วยยกตัวอย่างเช่นหนามเตยรูปทรงหัวใจหรือหนามเตยแตกเป็นต้น

         เทคนิคการฝังแบบหนามเตยนั้นเป็นการฝังที่ได้รับความนิยมสูงโดยจะมีลักษณะเป็นก้านยื่นขึ้นมาเกาะเพชรการฝังแบบหนามเตยจะทำให้เพชรนั้นสามารถโดนแสงซึ่งจะทำให้เพชรเล่นไฟและมีประกายมากแต่การฝังในลักษณะนี้ผู้สวมใส่จะต้องระมัดระวังเพราะตัวหนามเตยอาจจะไปเกี่ยวกับเสื่อผ้าหรือสิ่งของอื่นๆซึ่งอาจจะทำให้เพราะหรืออัญมณีนั้นหลุดออกจากตัวเรือนได้ผู้สวมใส่สามารถเลือกจำนวนของหนามเตยตั้งแต่ 2,4,6 จนไปถึงสิบเตยแล้วแต่รูปแบบของชิ้นงานรูปแบบของหนามเตยยังช่วยสร้างความสวยงามให้กับตัวเรือนได้อีกด้วยยกตัวอย่างเช่นหนามเตยรูปทรงหัวใจหรือหนามเตยแตกเป็นต้น

เทคนิคการฝังแบบหนามเตยนั้นเป็นการฝังที่ได้รับความนิยมสูงโดยจะมีลักษณะเป็นก้านยื่นขึ้นมาเกาะเพชรการฝังแบบหนามเตยจะทำให้เพชรนั้นสามารถโดนแสงซึ่งจะทำให้เพชรเล่นไฟและมีประกายมากแต่การฝังในลักษณะนี้ผู้สวมใส่จะต้องระมัดระวังเพราะตัวหนามเตยอาจจะไปเกี่ยวกับเสื่อผ้าหรือสิ่งของอื่นๆซึ่งอาจจะทำให้เพราะหรืออัญมณีนั้นหลุดออกจากตัวเรือนได้ผู้สวมใส่สามารถเลือกจำนวนของหนามเตยตั้งแต่ 2,4,6 จนไปถึงสิบเตยแล้วแต่รูปแบบของชิ้นงานรูปแบบของหนามเตยยังช่วยสร้างความสวยงามให้กับตัวเรือนได้อีกด้วยยกตัวอย่างเช่นหนามเตยรูปทรงหัวใจหรือหนามเตยแตกเป็นต้น

การฝังหุ้ม (Bezel Setting)

การฝังหุ้ม (Bezel Setting)

การฝังหุ้ม (Bezel Setting)

รูปแบบการฝังเพชร
การฝังหุ้ม
การฝังหุ้ม

         เทคนิคการฝังแบบหนามเตยนั้นเป็นการฝังที่ได้รับความนิยมสูงโดยจะมีลักษณะเป็นก้านยื่นขึ้นมาเกาะเพชรการฝังแบบหนามเตยจะทำให้เพชรนั้นสามารถโดนแสงซึ่งจะทำให้เพชรเล่นไฟและมีประกายมากแต่การฝังในลักษณะนี้ผู้สวมใส่จะต้องระมัดระวังเพราะตัวหนามเตยอาจจะไปเกี่ยวกับเสื่อผ้าหรือสิ่งของอื่นๆซึ่งอาจจะทำให้เพราะหรืออัญมณีนั้นหลุดออกจากตัวเรือนได้ผู้สวมใส่สามารถเลือกจำนวนของหนามเตยตั้งแต่ 2,4,6 จนไปถึงสิบเตยแล้วแต่รูปแบบของชิ้นงานรูปแบบของหนามเตยยังช่วยสร้างความสวยงามให้กับตัวเรือนได้อีกด้วยยกตัวอย่างเช่นหนามเตยรูปทรงหัวใจหรือหนามเตยแตกเป็นต้น

         เทคนิคการฝังแบบหนามเตยนั้นเป็นการฝังที่ได้รับความนิยมสูงโดยจะมีลักษณะเป็นก้านยื่นขึ้นมาเกาะเพชรการฝังแบบหนามเตยจะทำให้เพชรนั้นสามารถโดนแสงซึ่งจะทำให้เพชรเล่นไฟและมีประกายมากแต่การฝังในลักษณะนี้ผู้สวมใส่จะต้องระมัดระวังเพราะตัวหนามเตยอาจจะไปเกี่ยวกับเสื่อผ้าหรือสิ่งของอื่นๆซึ่งอาจจะทำให้เพราะหรืออัญมณีนั้นหลุดออกจากตัวเรือนได้ผู้สวมใส่สามารถเลือกจำนวนของหนามเตยตั้งแต่ 2,4,6 จนไปถึงสิบเตยแล้วแต่รูปแบบของชิ้นงานรูปแบบของหนามเตยยังช่วยสร้างความสวยงามให้กับตัวเรือนได้อีกด้วยยกตัวอย่างเช่นหนามเตยรูปทรงหัวใจหรือหนามเตยแตกเป็นต้น

เทคนิคการฝังแบบหนามเตยนั้นเป็นการฝังที่ได้รับความนิยมสูงโดยจะมีลักษณะเป็นก้านยื่นขึ้นมาเกาะเพชรการฝังแบบหนามเตยจะทำให้เพชรนั้นสามารถโดนแสงซึ่งจะทำให้เพชรเล่นไฟและมีประกายมากแต่การฝังในลักษณะนี้ผู้สวมใส่จะต้องระมัดระวังเพราะตัวหนามเตยอาจจะไปเกี่ยวกับเสื่อผ้าหรือสิ่งของอื่นๆซึ่งอาจจะทำให้เพราะหรืออัญมณีนั้นหลุดออกจากตัวเรือนได้ผู้สวมใส่สามารถเลือกจำนวนของหนามเตยตั้งแต่ 2,4,6 จนไปถึงสิบเตยแล้วแต่รูปแบบของชิ้นงานรูปแบบของหนามเตยยังช่วยสร้างความสวยงามให้กับตัวเรือนได้อีกด้วยยกตัวอย่างเช่นหนามเตยรูปทรงหัวใจหรือหนามเตยแตกเป็นต้น

รูปแบบการฝังเพชร
การฝังสอด
การฝังสอด

การฝังสอดนั้นจะมีลักษณะคล้ายๆกับกานฝังหุ้มแต่จะแตกต่างกันตรงที่ว่าการฝังสอดจะมีโลหะมาห่อหุ้มอัญมณีแค่เพียงสองฝังโดยน้ำเพชรมาเรียงเป็นแถวยาวต่อๆกันการฝังในลักษณะนี้ต้องส่วนใหญ่จะได้รับความนิยมโดยการเอาเพชรหลายๆเม็ดมาเรียงเป็นแถวซ้อนแถวทำให้เมื่อเพชรจำนวนมากมารวมกันจะทำให้เกิดการเล่นกับแสงมากขึ้น

การฝังสอดนั้นจะมีลักษณะคล้ายๆกับกานฝังหุ้มแต่จะแตกต่างกันตรงที่ว่าการฝังสอดจะมีโลหะมาห่อหุ้มอัญมณีแค่เพียงสองฝังโดยน้ำเพชรมาเรียงเป็นแถวยาวต่อๆกันการฝังในลักษณะนี้ต้องส่วนใหญ่จะได้รับความนิยมโดยการเอาเพชรหลายๆเม็ดมาเรียงเป็นแถวซ้อนแถวทำให้เมื่อเพชรจำนวนมากมารวมกันจะทำให้เกิดการเล่นกับแสงมากขึ้น

การฝังสอดนั้นจะมีลักษณะคล้ายๆกับกานฝังหุ้มแต่จะแตกต่างกันตรงที่ว่าการฝังสอดจะมีโลหะมาห่อหุ้มอัญมณีแค่เพียงสองฝังโดยน้ำเพชรมาเรียงเป็นแถวยาวต่อๆกันการฝังในลักษณะนี้ต้องส่วนใหญ่จะได้รับความนิยมโดยการเอาเพชรหลายๆเม็ดมาเรียงเป็นแถวซ้อนแถวทำให้เมื่อเพชรจำนวนมากมารวมกันจะทำให้เกิดการเล่นกับแสงมากขึ้น

ฝังจิกไข่ปลา (Pave Setting)

ฝังจิกไข่ปลา (Pave Setting)

ฝังจิกไข่ปลา (Pave Setting)

รูปแบบการฝังเพชร
การฝังจิกไข่ปลา
การฝังจิกไข่ปลา

เป็นการฝังเพชรโดยการเจาะตัวเรือนให้เป็นรูพอดีกับขนาดเพชรฃจากนั้นใช้เครื่องมือดึงเอาทองขึ้นมาเป็นไข่ปลาเล็กๆ เพื่อให้ยึดจับเพชรได้สี่จุด สร้างเพืในการยึดเกราะตัวเพชรกับชิ้นงานไว้จากนั้นแต่งหัวเตยให้กลม

เป็นการฝังเพชรโดยการเจาะตัวเรือนให้เป็นรูพอดีกับขนาดเพชรฃจากนั้นใช้เครื่องมือดึงเอาทองขึ้นมาเป็นไข่ปลาเล็กๆ เพื่อให้ยึดจับเพชรได้สี่จุด สร้างเพืในการยึดเกราะตัวเพชรกับชิ้นงานไว้จากนั้นแต่งหัวเตยให้กลม

เป็นการฝังเพชรโดยการเจาะตัวเรือนให้เป็นรูพอดีกับขนาดเพชรฃจากนั้นใช้เครื่องมือดึงเอาทองขึ้นมาเป็นไข่ปลาเล็กๆ เพื่อให้ยึดจับเพชรได้สี่จุด สร้างเพืในการยึดเกราะตัวเพชรกับชิ้นงานไว้จากนั้นแต่งหัวเตยให้กลม

ฝังแบบหนีบ (Tension Setting)

ฝังแบบหนีบ (Tension Setting)

ฝังแบบหนีบ (Tension Setting)

รูปแบบการฝังเพชร
ฝังแบบหนีบ
ฝังแบบหนีบ

การฝังแบบหนีบคือการทำตัวเรือนสองข้างให้มีขนาดความกว้างเกือบจะเท่ากับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพชรใช้แรงดันจากโลหะทั้งสองด้านในการยึดอัญมณีเอาไว้ ช่างจะบากช่องบางๆเพื่อให้เพชรสอดเข้าไป จากนั้นจึงตีที่ขอบทองเพื่อให้ยึดกับตัวเพชร

การฝังแบบหนีบคือการทำตัวเรือนสองข้างให้มีขนาดความกว้างเกือบจะเท่ากับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพชรใช้แรงดันจากโลหะทั้งสองด้านในการยึดอัญมณีเอาไว้ ช่างจะบากช่องบางๆเพื่อให้เพชรสอดเข้าไป จากนั้นจึงตีที่ขอบทองเพื่อให้ยึดกับตัวเพชร

การฝังแบบหนีบคือการทำตัวเรือนสองข้างให้มีขนาดความกว้างเกือบจะเท่ากับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพชรใช้แรงดันจากโลหะทั้งสองด้านในการยึดอัญมณีเอาไว้ ช่างจะบากช่องบางๆเพื่อให้เพชรสอดเข้าไป จากนั้นจึงตีที่ขอบทองเพื่อให้ยึดกับตัวเพชร

ฝังแบบย้ำหน้า(Flush Setting)

ฝังแบบย้ำหน้า(Flush Setting)

ฝังแบบย้ำหน้า(Flush Setting)

รูปแบบการฝังเพชร
ฝังแบบย้ำหน้า
ฝังแบบย้ำหน้า

ฝังเพชรลักษณะนี้เป็นการฝังแบบหน้าเพชรแบนเรียบไปกับตัวเรือน ช่างจะใช้เครื่องมือขูดกรอบเพื่อฝังเพชร พอวางเพชรแล้ว ก็จะใช้เนื้อทองบริเวณขอบมาตีปิดให้เพชรแน่น จากนั้นจึงใช้เครื่องมือปาดทองเพื่อให้เส้นขอบคมและกลมกลึงขอบของอัญมณีจะถูกหุ้มด้วยโลหะ และหน้าอัญมณีจะเรียบไปกับตัวเรือน จึงป้องกันการกระทบกระทั่งและขูดขีดของอัญมณีได้ดี

ฝังเพชรลักษณะนี้เป็นการฝังแบบหน้าเพชรแบนเรียบไปกับตัวเรือน ช่างจะใช้เครื่องมือขูดกรอบเพื่อฝังเพชร พอวางเพชรแล้ว ก็จะใช้เนื้อทองบริเวณขอบมาตีปิดให้เพชรแน่น จากนั้นจึงใช้เครื่องมือปาดทองเพื่อให้เส้นขอบคมและกลมกลึงขอบของอัญมณีจะถูกหุ้มด้วยโลหะ และหน้าอัญมณีจะเรียบไปกับตัวเรือน จึงป้องกันการกระทบกระทั่งและขูดขีดของอัญมณีได้ดี

ฝังเพชรลักษณะนี้เป็นการฝังแบบหน้าเพชรแบนเรียบไปกับตัวเรือน ช่างจะใช้เครื่องมือขูดกรอบเพื่อฝังเพชร พอวางเพชรแล้ว ก็จะใช้เนื้อทองบริเวณขอบมาตีปิดให้เพชรแน่น จากนั้นจึงใช้เครื่องมือปาดทองเพื่อให้เส้นขอบคมและกลมกลึงขอบของอัญมณีจะถูกหุ้มด้วยโลหะ และหน้าอัญมณีจะเรียบไปกับตัวเรือน จึงป้องกันการกระทบกระทั่งและขูดขีดของอัญมณีได้ดี

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ ฝังเพชร-อัญมณี(เพชร-พลอยหลุด) คลิ๊กลปุ่มด้านล่าง

Visit our Facebook Page: https://www.facebook.com/pvljewerly/

Visit our Facebook Page: 
https://www.facebook.com/pvljewerly/

Copyright © 2018. All rights reserved.